Izgleda da pregledavate ovu stranicu koristeći Internet Explorer 6. Ovaj pretraživač je zastario.
Za sigurnije i stabilnije pregledavanje preporučeno je nadogradnja pretraživača na neki od sljedećih:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Impresum

Impresum

Izdao i uredio:

OLYMPUS d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Croatia

OIB: 40852063676

Izvršni direktor:

Krešimir Drašković

Odgovorni:

Grgur Šojer

Consumer Product Division

e-mail: grgur.sojer@olympus-europa.com

© 2014 Olympus Europa SE & CO. KG